Ví dụ demo, cài đặt nhãn để hiển thị 1 box tin như sau:

Cách làm:

Bước 1: Đăng nhập Blogger ➜ Bài đăng ➜ Chọn Nhãn ➜ Copy Nhãn muốn hiển thị:

Bước 2: Bố cục ➜ Tiện ích HTML/Javacript muốn hiển thị Nhãn dán đoạn Nhãn vừa copy vào nội dung Tiện ích

Giải thích: Để hiển thị các box Tin tức hay Box dự án, bạn chỉ việc copy “nhãn” ở mục Bài đăng và dán vào tiện ích HTML muốn hiển thị.

 

0988227905