Cấu hình tên miền mặc định cho blog hiện tại của bạn.

  1. Đăng nhập Blogger (Blogspot)
  2. Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML ➔ Nhấn Ctrl+F nội tuyến tìm đoạn code sau: homepageurl=
  3. Thay link địa chỉ Blog cũ bằng link địa chỉ blog hiện tại của bạn.
  4. Lưu lại.

Hướng dẫn đăng bài dạng dự án mẫu blogspot bất động sản 28

Đầu tiên bạn cần cấu hình mặc định đăng bài dạng dự án:

Đăng nhập Blogger ➜ Cài đặt ➜ Bài đăng & Nhận xét ➜ Mẫu bài đăng ➜ Thêm đoạn code sau:

<span style="color: red;">[giaban]</span>10 tỷ<span style="color: red;">[/giaban]</span><br />
<span style="color: red;"><br /></span>
<span style="color: red;">[diachiduan]</span><br />
Sầm Sơn, Thanh Hóa<br />
<span style="color: red;">[/diachiduan]</span><br />
<span style="color: red;"><br /></span>
<span style="color: red;">[chitiet]</span><br />
Cập nhật nội dung<br />
<span style="color: red;">[/chitiet]</span><br />
<br />

Tiếp theo khi đăng bài bạn chỉ việc nhập nội dung trong phần […] nội dung [/…] là được

Hướng dẫn đăng bài dạng Tin tức cho blogspot bất động sản 28

Tương tự như vậy khi đăng bài bạn chỉ việc thêm [tintuc] nội dung [/tintuc] là được.

Ví dụ:

Bạn có thể xem qua video hướng dẫn đăng bài để biết những lưu ý khi đăng bài lên Blogspot

0988227905