Tham khảo Video này Hướng dẫn cài đặt template và data lên blogspot này.

Chúc các bạn thành công

0988227905