Việc tạo form liên hệ từ google form hiện nay khá dễ dạng, bạn có thể tham khảo Tạo form liên hệ cho blogspot (blogger) từ Google Driver biểu mẫu để tạo cho mình 1 form biểu mẫu liên hệ chuyên nghiệp và đẹp mắt từ google form.

Google Biểu mẫu cung cấp một số lợi thế. Các câu trả lời của biểu mẫu được tự động lưu trong bảng tính Google có thể dễ dàng được xuất sang các định dạng khác như PDF hoặc CSV. Không giống như các trình tạo biểu mẫu trực tuyến khác theo mô hình freemium, Google Biểu mẫu hoàn toàn miễn phí và có thể chấp nhận các phản hồi không giới hạn. Bạn cũng có thể lên lịch Google Biểu mẫu để ngừng chấp nhận câu trả lời sau một ngày nhất định.

Tuy nhiên để form biểu mẫu tự động gửi về mail của bạn với đầy đủ thông tin một cách chuyên nghiệp mà không cần đăng nhập lại xem biểu mẫu hay xem trong Google Street thì các bạn cần làm thêm 1 bước nhỏ nữa.

Nếu bạn muốn nhận dữ liệu đã gửi trong một email,   tiện ích bổ sung Thông báo qua email cho Google Biểu mẫu có thể giúp bạn. Tiện ích bổ sung, được viết bằng  Google Scripts , được kích hoạt bất cứ khi nào người dùng gửi Biểu mẫu Google của bạn và gửi email dữ liệu biểu mẫu đến một hoặc nhiều địa chỉ email được chỉ định bởi chủ sở hữu biểu mẫu ở định dạng HTML hoặc PDF phong phú .

Cách làm:
Sau khi bạn đã tạo xong form bạn mở form bảng tính câu trả lời

Bước 1: Ấn vào xem câu trả lời ➜ Tạo ➜ biểu mẫu sẽ tử gửi câu trả lời vào 1 bảng Ex cho bạn ở googe drive. Bây giờ nhiệm vụ là chuyển thông tin đó thông báo vào mail.

Cài đặt form google drive gửi thông báo vào mail

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn Công cụ ➜ Trình chỉnh sửa tập lệnh ➜ Bạn thêm đoạn code như sau:

function guiBieuMau(e)
{
 // Thay thế bằng địa chỉ email của bạn
 var email = "tencuaban@gmail.com";
 // Tiêu đề của email được gửi về
 var subject = "Đơn đặt hàng tại.....";
 // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé
 var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0]; 
 var message = ""; 
 // Lấy ra những thông tin nào có dữ liệu điền vào
 for ( var keys in columns ) {
  var key = columns[keys];
  if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) {

   message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "\n\n";
  }
 }
 // Dùng MailApp service của Google Apps Script để gửi về email của bạn.
 MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}
Bạn sửa 2 thông tin sau ở đoạn code trên:
var email = “tencuaban@gmail.com“;
var subject = “Đơn đặt hàng tại……“;
Bước 3: Kích hoạt
Vẫn trên tab đó trên thanh Điều hướng ➜ Chỉnh sửa ➜ Các kích hoạt của dự án hiện tại ➜ Click vào chưa kích hoạt nào được …. nhấn vào đây để thêm một kích hoạt ngay bây giờ.
Và thiết lập như hình dưới.
Cài đặt form google drive gửi thông báo vào mail
Sau khi thiết lập xong ➜ Ấn lưu lại ➜ Xem xét các quyền (tiếp tục) ➜ Chấp nhận. Vậy là bạn đã cài đặt xong. Giờ ra test xem đã có thông báo về mail của các bạn chưa.
Chúc bạn thành công.
[mailpoet_form id="1"]

Share this post


0988227905