Giỏ hàng đang trống!

Gói A

1 website

SSD Storage: 20GB

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

50.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

5 website

SSD Storage: Không giới hạn

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

120.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

Không giới hạn website

SSD Storage: Không giới hạn

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

299.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói A

Không giới hạn website

SSD Storage: 10GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: Không

CPU: 2 Core

RAM - DDR4: 2 GB

SSL : Miễn phí

229.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

Không giới hạn website

SSD Storage: 20GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: Không

CPU: 4 Core

RAM - DDR4: 4 GB

SSL : Miễn phí

399.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

Không giới hạn website

SSD Storage: 40GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: 1 IP

CPU: 6 Core

RAM - DDR4: 6 GB

SSL : Miễn phí

699.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói A

Số lượng tài khoản: 5

Dung lượng: 5GB

SSL : Miễn phí

Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

Trò chuyện trực tuyến

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

50.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

Số lượng tài khoản: 20

Dung lượng: 30GB

SSL : Miễn phí

Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

Trò chuyện trực tuyến

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

100.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

Số lượng tài khoản: 50

Dung lượng: 100GB

SSL : Miễn phí

Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

Trò chuyện trực tuyến

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

150.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói D

Số lượng tài khoản: 150

Dung lượng: 225GB

SSL : Miễn phí

Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

Trò chuyện trực tuyến

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

350.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói E

Số lượng tài khoản: 300

Dung lượng: 500GB

SSL : Miễn phí

Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

Trò chuyện trực tuyến

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

500.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói A

1 website

SSD Storage: 20GB

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

50.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

5 website

SSD Storage: Không giới hạn

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

120.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

Không giới hạn website

SSD Storage: Không giới hạn

Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

299.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói A

Không giới hạn website

SSD Storage: 10GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: Không

CPU: 2 Core

RAM - DDR4: 2 GB

SSL : Miễn phí

229.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

Không giới hạn website

SSD Storage: 20GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: Không

CPU: 4 Core

RAM - DDR4: 4 GB

SSL : Miễn phí

399.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

Không giới hạn website

SSD Storage: 40GB

Băng thông: Không giới hạn

IP riêng: 1 IP

CPU: 6 Core

RAM - DDR4: 6 GB

SSL : Miễn phí

699.000₫/Tháng
Đăng ký
545233B9CF36596456A9028C99FE8E0C89076472