Điều khoản và điều kiện

  • Không chia sẻ sản phẩm của Webseo cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức.
  • Không dùng sản phẩm của Webseo vào mục đích vi phạm pháp luật Việt Nam
  • Tuân thủ quy định của Webseo để có chế độ hỗ trợ, khuyến mại và bảo hành tốt nhất.

Chính sách quyền riêng tư

Webseo.com.vn chỉ yêu cầu thông tin của bạn trong khi bạn muốn để lại một bình luận hoặc đăng ký nhận bản tin hoặc đăng nhập tải tài liệu. Email của bạn sẽ không được công khai hoặc cung cấp cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

Nếu như bạn muốn ngừng nhận bản tin thì bạn có thể nhấn vào đường dẫn trong email và làm theo hướng dẫn. Hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.