Hướng dẫn lấy mật khẩu ứng dụng trên Gmail

Ngày đăng: 02/08/2022 trong bởi Nguyễn Huy Tập

Bật chức năng xác thực 02 bước trên Gmail giúp bảo vệ sự an toàn cho tài khoản của bạn. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta vẫn có nhu cầu cấu hình gửi Gmail qua ứng dụng bên ngoài như Outlook, code web … Bài viết này sẽ hướng dẫn dẫn các bạn lấy “Mật khẩu ứng dụng” của Gmail đồng thời vẫn bật chức năng xác thực 02 bước.

Bước 01: Đăng nhập vào tài khoản Gmail –> Quản lý tài khoản Google của bạn

Đăng nhập vào tài khoản Gmail
Đăng nhập vào tài khoản Gmail

Bước 2: Chọn Bảo mật –> Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng
Mật khẩu ứng dụng

Các bạn đăng nhập lại Gmail để tạo mật khẩu ứng dụng.

Bước 3: Chọn ứng dụng –> Khác

Chọn ứng dụng Email
Chọn ứng dụng

Bước 4: Đặt tên cho mật khẩu ứng dụng:

Đặt tên cho mật khẩu ứng dụng
Đặt tên cho mật khẩu ứng dụng

Click Tạo hệ thống sẽ gen cho các bạn 01 mật khẩu để sử dụng. Các bạn lưu lại mật khẩu này để sử dụng trong cấu hình từ ứng dụng bên ngoài.

Tạo mật khẩu ứng dụng thành công
Tạo mật khẩu ứng dụng thành công

Chúc các bạn thành công!