Đăng nhập trang web quản trị: https://webcuaban.com/wp-admin

Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Quản trị web

Bạn có thể thay đổi Logo, Thông tin liên hệ, Box chát Facebook, Nút gọi thoại, Popup hiển thị quảng cáo giữa màn hình., …

Bước 1: Nhấp QUẢN TRỊ WEB

Bước 2: Nhấp Tùy chỉnh thông tin

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu của bạn

Bước 1: Nhấp QUẢN TRỊ WEB

Bước 2: Nhấp Tùy chỉnh thông tin

Bước 3: Nhấp Tiện ích WebSeo

Bước 4: Bật tắt các tiện ích theo nhu cầu của bạn

Bước 1: Nhấp QUẢN TRỊ WEB

Bước 2: Nhấp Tùy chỉnh thông tin

Bước 3: Nhấp Slider hình ảnh

Bước 4: Bật, tắt, thêm mới các hình ảnh theo nhu cầu của bạn

Bước 1: Nhấp QUẢN TRỊ WEB

Bước 2: Nhấp Tùy chỉnh thông tin

Bước 3: Nhấp Javascript Code

Bước 4: Bạn dán code vào Body hoặc Head theo yêu cầu từ đơn vị thứ 3.

I. Bài viết

Bài viết là mục để bạn đăng các loại bản tin/bài viết mà bạn muốn nó được phân loại bởi một chuyên mục nào đó và tự động hiển thị ra ngoài website; ví dụ như nhật ký, tin tức, bài viết,…v..v..

Từ trang quản trị website:

Bước 1: Nhấp thêm mới bài viết

Bước 2: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 3: Nhập nội dung bài viết

 • Thêm hình ảnh: Nhấp thêm Media > Tải tập tin lên hoặc lựa chọn thư viện có sẵn.
 • Thêm Video: Nhấp thêm Media > Chèn từ URL (Dán link video youtube, …)
 • Thêm file pdf: Nhấp thêm Media > Tải file

Bước 4: Chọn Chuyên mục muốn hiển thị bài viết

Bước 5: Thêm Thẻ bài viết

Tag (thẻ) được sử dụng để nhóm các bài viết cùng chủ đề, có sự liên quan với nhau giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và theo dõi nội dung của Website. Tag giống như chuyên mục.

Bước 6: Thêm ảnh đại  diện bài viết

Bước 7: Xuất bản bài viết

 • Có thể hiển thị công khai hoặc riêng tư bài viết
 • Có thể đăng ngay lập tức hoặc lên lịch xuất bản bài viết vào 1 thời gian cụ thể

Chúc bạn thành công

Hình ảnh minh họa hướng dẫn

Minh họa viết mới bài viết
Minh họa viết mới bài viết

Từ trang quản trị website:

Bước 1: Nhấp tất cả bài viết

Bước 2: Rê chuột vào bài viết muốn chỉnh sửa hoặc xóa

Chúc bạn thành công

II. Trang

Do Page không được phân loại bởi Chuyên mục hay tag, và cũng không tự hiển thị ra website nên tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng nó như một trang giới thiệu về thông tin gì đó và không có tính cập nhật thường xuyên, ví dụ như trang Liên hệ, Giới thiệu,…v…v…

Từ trang quản trị website :

Bước 1: Nhấp thêm trang mới

Bước 2: Nhập tiêu đề trang

Bước 3: Nhập nội dung trang

 • Thêm hình ảnh: Nhấp thêm Media > Tải tập tin lên hoặc lựa chọn thư viện có sẵn.
 • Thêm Video: Nhấp thêm Media > Chèn từ URL (Dán link video youtube, …)

Bước 4: Thêm ảnh đại  diện trang

Bước 5: Xuất bản Trang

 • Có thể hiển thị công khai hoặc riêng tư Trang
 • Có thể đăng ngay lập tức hoặc lên lịch xuất bản Trang vào 1 thời gian cụ thể

Chúc bạn thành công

Hình ảnh hướng dẫn minh họa

Thêm mới trang wordpress

Từ trang quản trị website:

Bước 1: Nhấp tất cả Trang

Bước 2: Rê chuột vào Trang muốn chỉnh sửa hoặc xóa

Chúc bạn thành công

III. Blocks

Blocks sẽ hiển thị những modun thường xuyên được sử dụng lặp lại nhiều lần trong nhiều page trên website, ví dụ như blocks Đối tác, Cam  kết Khách hàng,…v…v…

Blocks thường được gọi ra chèn vào Trang, Bài viết, Sản phẩm, … theo dạng mã ngắn Shortcode, ví dụ: [ porto_block id=”60″ name=”slider-hinh-anh” ] trong đó 60 là id bài viết, slider-hinh-anh là link dẫn (slug) của Blocks muốn hiển thị.

Hướng dẫn quản trị một số Blocks điển hình.

Từ trang quản trị quản trị :

Bước 1: Nhấp Blocks > Chỉnh sửa

Bước 2: Một cửa sổ bật lên > Rê chuột vào biểu tượng bút chì xanh cần sửa.

Bước 3: Chỉnh thông số cần thiết:

 • Chọn Icon
 • Chọn màu sắc
 • Thay đổi tiêu đề (title)
 • Thay đổi tiêu đề con (sub title)

Bước 4: Lưu thay đổi và nhấp cập nhật, xem hình ảnh minh họa

Chỉnh sửa Chính sách bán hàng
Chỉnh sửa Chính sách bán hàng

Chúc bạn thành công

IV. Form liên hệ

Khi bạn cần tạo 1 form để thu thập thông tin khách hàng, đây là giải pháp tạo form chuyên nghiệp, dễ dàng tuỳ biến, plugin này hiện tại được đánh giá là plugin tạo form có khả năng tuỳ biến vượt trội. Mình sẽ hướng dẫn nhiều cách tuỳ biến với form này sau.

Bước 1: Cài đặt Contact Form 7.

Bước 2: Tạo một Form.

Bước 3: Thiết lập định dạng email.

Bước 4: Cá nhận hóa trải nghiệm người dùng.

Bước 5: Lưu và xuất bản Form.

Bước 6: Kiểm tra lại Form đã tạo.

Sau khi tạo thành công form bạn có thể dùng mã ngắn shortcode gán vào nơi bạn muốn hiển thị ở dạng: [contact-form-7 404 "Not Found"]

Xem video minh họa:

V. WooCommerce (Thiết lập cài đặt trang bán hàng)

Đây là nơi thiết lập các thông tin chung cơ bản của website bán hàng từ cài đặt định dạng Giá, địa chỉ, thanh toán, giao hàng, … ở đây Webseo sẽ hướng dẫn một số chức năng cần thiết khi cài đặt trang bán hàng. Nếu cần hỗ trợ hướng dẫn các chức năng khác vui lòng liên hệ admin.

Bước 1: Nhấp WooCommerce > Thiết lập > Nhấp Tab Chung > Nhấp Bật mã ưu đãi > Chọn lần lượt:Cho phép sử dụng mã giảm giáTính toán mã ưu đãi tự động  > Nhấp Lưu thay đổi. Sau đó Tải lại trang quản trị

Hình minh họa bật Mã giảm giá
Hình minh họa bật Mã giảm giá

Bước 2: Nhấp WooCommerce > Các ưu đãi > Thiết lập Mã giảm giá theo chiến dịch của bạn > Đăng

Ví dụ minh họa thiết lập mã giảm giá
Ví dụ minh họa thiết lập mã giảm giá

Bước 3: Cách sử dụng Mã Giảm Giá

Khi khách hàng có Mã Giảm Giá và Nhập Mã Giảm Giá trong giỏ hàng họ sẽ được giảm giá tương ứng với MÃ GIẢM GIÁ bạn đã thiết lập

Ví dụ minh họa:

Ví dụ sử dụng Mã Giảm GIá trong trang giỏ hàng
Ví dụ sử dụng Mã Giảm GIá trong trang giỏ hàng

VI. Sản phẩm

Hướng dẫn đăng sản phẩm đơn giản hoặc sản phẩm nhiều giá theo thuộc tính thông số sản phẩm

0988227905