Gần đây tôi đã mua dịch vụ lưu trữ web tại webseo.com.vn. Tôi đã hoàn thành dự án của mình và tôi đã sử dụng xampp. Bây giờ tôi muốn nhập khẩu cơ sở dữ liệu (data.sql) mà tôi đã làm lên host. Tôi đã cố gắng thực hiện nó theo cách thông thường bằng cách nhấp vào nhập data và chọn tệp. Nhưng tôi nhận được lỗi này: lỗi “#1044 – Access denied for user “ khi up database

Làm thế nào sửa lỗi “#1044 – Access denied for user “ khi up database

Làm thế nào sửa lỗi “#1044 – Access denied for user “ khi up database

Vậy làm thế nào để xử lý được lỗi “#1044 – Access denied for user “ khi up database

Bước 1: Xuất cơ sở dữ liệu từ WAMPSERVER (localhost) của bạn, giả sử rằng Tên cơ sở dữ liệu mà bạn xuất sẽ tenweb_data .

Bước 2: Tạo cơ sở dữ lệu ở web mới với tên cơ sở dữ liệu ví dụ: webmoi_data

Bước 3: Mở database tenweb_data công cụ soạn thảo code như Notepad++ hoăcj Sublime text, .. tiến hành thay thế hàng loạt tên “tenweb_data” thành “webmoi_data” sau đó lưu lại.

Bước 4: Vào tải lại database vừa lưu.

Video hướng dẫn sửa lỗi “#1044 – Access denied for user “ khi up database

[mailpoet_form id="1"]

Share this post


0988227905