Làm thế nào tạo slider bài viết mới nhất, theo nhãn trong blogspot (Carousel Recent Post Blogspot)

Làm thế nào tạo slider bài viết mới nhất, theo nhãn trong blogspot (Carousel Recent Post Blogspot)

Thiết kế blogspot đôi khi bạn sẽ gặp phải những trường hợp phải xử lý các modun dạng slider bài viết mới nhất hoặc slider bài viết theo nhãn, vậy làm thế nào để tạo ra một slider những bài viết mới nhất chạy ngang hoặc có nút bấm play hoặc stop, nhân tiện webseo làm trang vnexpress bằng blogspot, nay mình chia sẻ lại cách làm carousel recent post blogspot như demo:

tạo slider bài viết mới nhất, theo nhãn trong blogspot (Carousel Recent Post Blogspot)

Tạo slider bài viết mới nhất, theo nhãn trong blogspot (Carousel Recent Post Blogspot)

Để thiết kế blogspot có slider bài viết mới nhất như trên bạn làm như sau:

Nếu mẫu template blogspot của bạn chưa có Jquery thì gọi thêm 1 đoạn Jquery  như sau nhé:

Bước 1: Đăng nhập > Chủ đề > Tìm thẻ </head> dán đoạn code sau vào trước thẻ </head>

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào vị trí bạn muốn hiển thị slider bài viết mới nhất trong thẻ <body></body>

Bạn chú ý tham số:

visible: 4, tham số này sẽ quy định hiển thị mấy bài trên 1 hàng hiển thị. từ đó bạn sẽ css cho hợp lý.

summaryPost_slider_post_webseo = 140; độ dài tóm tắt bài viết

summaryTitle_slider_post_webseo = 25; Độ dài tiêu đề bài viết

numposts_slider_post_webseo = 8; Số lượng bài viết trong slider bài viết blogspot

label_recen_post_slide = “Tin nổi bật”; Nhãn bạn muốn hiển thị (label)

Bước 3: Để có Slider bài viết mới nhất trong mẫu thiết kế blogspot của bạn, bạn có thể thêm 1 đoạn css như sau:

Chúc bạn thành công

Mọi khó khăn có thể liên hệ dịch vụ thiết kế blogspot, thiết kế web đẹp chuyên nghiệp: hotline:0988 227 905 hoặc hotro@webseo.com.vn