Ứng dụng tạo Form biểu mẫu Google dưới đây được áp dụng cho các template do WebSeo.com.vn thiết kế, bạn có thể xem các mẫu template ứng dụng form tại đây:Mẫu template blogspot đẹp
Trước tiên bạn cần xem Video hướng dẫn sau:


Link form:

ID Họ và tên:

ID Số điện thoại:

ID Email:


0988227905