Ứng dụng tạo Form biểu mẫu Google dưới đây được áp dụng cho các template do WebSeo.com.vn thiết kế, bạn có thể xem các mẫu template ứng dụng form tại đây:Mẫu template blogspot đẹp
Trước tiên bạn cần xem Video hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo form biểu mẫu Goolge gồm các trường thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Sản phẩm cần mua, Ghi chú giống như sau: Xem hình ảnh
Tài liệu thêm: Tham khảo cách tạo form giỏ hàng google biểu mẫu

Bước 2: Tạo code giỏ hàng từ form biểu mẫu Google Driver

Link form:

ID Họ và tên:

ID Số điện thoại:

ID Email:

ID Địa chỉ:

ID Sản phẩm:

ID Ghi chú:

Bước 3: Cấu hình kết nối Blogspot với Google Form
  1. Đăng nhập Blogger (Blogspot)
  2. Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML ➔ Nhấn Ctrl+F nội tuyến tìm đoạn code sau: e.entry = "entry_
  3. Copy ID Sản phẩm cần mua mới tạo ➔ Thay cho ID sản phẩm cần mua cũ ở chỗ e.entry vừa tìm dc.
  4. Lưu lại.


Bước 4: Cấu hình tên miền mặc định cho blog hiện tại của bạn.
  1. Đăng nhập Blogger (Blogspot)
  2. Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML ➔ Nhấn Ctrl+F nội tuyến tìm đoạn code sau: homepageurl=
  3. Thay link địa chỉ Blog cũ bằng link địa chỉ blog hiện tại của bạn.
  4. Lưu lại.
0988227905