Trước tiên bạn cần xem Video hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo form biểu mẫu Goolge gồm các trường thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Sản phẩm cần mua, Ghi chú giống như sau: Xem hình ảnh
Tài liệu thêm: Tham khảo cách tạo form giỏ hàng google biểu mẫu

Bước 2: Tạo code giỏ hàng từ form biểu mẫu Google Driver

Link form:

ID Họ và tên:

ID Số điện thoại:

ID Email:

ID Địa chỉ:

ID Sản phẩm:

ID Ghi chú:

Bước 3: Cấu hình kết nối Blogspot với Google Form
  1. Đăng nhập Blogger (Blogspot)
  2. Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML ➔ Nhấn Ctrl+F nội tuyến tìm đoạn code sau: e.entry = "entry_
  3. Copy ID Sản phẩm cần mua mới tạo ➔ Thay cho ID sản phẩm cần mua cũ ở chỗ e.entry vừa tìm dc.
  4. Lưu lại.


Bước 4: Cấu hình tên miền mặc định cho blog hiện tại của bạn.
  1. Đăng nhập Blogger (Blogspot)
  2. Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML ➔ Nhấn Ctrl+F nội tuyến tìm đoạn code sau: homepageurl=
  3. Thay link địa chỉ Blog cũ bằng link địa chỉ blog hiện tại của bạn.
  4. Lưu lại.
0988227905