Việc tích hợp nút call gọi ngay vào các website hay blogspot hiện nay đã quá phổ biến và gần như là một việc cần phải có khi xây dựng một website hay làm blogspot mới. Tiện ích này giúp tăng đáng kể sự tương tác với khách hàng trên website của bạn.

Hôm nay webseo sẽ hướng dẫn cách làm và cài đặt nút gọi điện trên blogspot hay website của bạn một cách dễ dàng, giúp những bạn không biết gì về lập trình wordpress hay thiết kế blogspot cũng có thể làm được.

Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng đơn giản HTML và CSS3 nên load rất nhẹ và không ảnh hưởng đến tốc độ website. bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng mà không lo xung đột code với các tiện ích khác trong blogspot của bạn

Cách làm: Để hiển thị được nút call gọi ngay trên website hay blogspot của bạn, bạn có thể lựa chọn một số kiểu hiển thị nút call action, Để hiển thị tiện ích trên bạn có thể làm như sau:

Đối với Blogspot: Đăng nhập => Bố cục => Tạo tiện ích Javacript/HTML => Paste đoạn code phía dưới

Đối với WordPress: Đăng nhập => Giao diện > Widget => Chèn đoạn code sau vào 1 Widget bất kỳ hoặc chèn trực tiếp vào code trên Host website của bạn.

 1. Nút call gọi ngay hiển thị cả icon số điện thoại và số điện thoại

Thêm nút call gọi ngay trên website, blogspot

Bạn vào template blogspot đẹp của bạn hay phần editer trong wordpress của bạn chèn đoạn code sau vào vị trí thích hợp.

<style>
/* nut alo */
.phone1 { position: fixed; bottom: 60px; left: -60px; z-index: 10001; height: 80px; }
.number { position: absolute; top: 88px; left: 111px; padding: 5px 5px 5px 15px; background-color: #02a2ff; color: #ffe200; z-index: 0; font-weight: 600; border-radius: 0 30px 30px 0; font-size: 18px; width: 140px; }
.quick-alo-ph-circle { position: absolute; width: 100px; height: 100px; top: 55px; left: 51px; border: 2px solid #00A1FF; background-color: transparent; border-radius: 100%; opacity: .1; animation: quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out; transition: all .5s; transform-origin: 50% 50%; }
.quick-alo-ph-circle-fill { background-color: rgb(246, 202, 98); opacity: .75 !important; position: absolute; width: 80px; height: 80px; top: 62px; left: 62px; background-color: rgba(0, 161, 255, 0.5); border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; opacity: .1; animation: quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out; transition: all .5s; transform-origin: 50% 50%; }
.quick-alo-ph-img-circle { position: absolute; width: 45px; height: 45px; top: 80px; left: 80px; background: #00A1FF url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAABrklEQVRYR82XjTEEQRCFX0dABlwEiAARkAEyIAJEoERACETARUAIJwIyeOqptfbm5qeP3lpTdVVXVzPd3/R0v+4zTLxsYv/4XwAkrwDsV6JyZmaLyKj1ESB5AOCpYfzazAQZttYFuDWz8zDvwE8OkNwF8NIwvjCz2SgAMkqSDuOzyDxYqgKSrwB2GhBKxHsHqGtLCiDDJ42Tj2Z27LLu2JQCnAK4a5x7M7Nth23XlhRgE8B74+SemempQtaKEpKsPUPo++sGOYCSIIU7zwJ05ficSLLkV6H/CIn7wEi2GRVkOVwFixEoREE/hz9DsR2TVKkp2zeSsI9bBUNnJNV4bhIA5cFhVCk2B5JCWVYhSEopjwAob6qa4QGQOKkqcj1iJSdIpmoqWEHIhr7Ph1BNgC4haxAPAC7UITPOc1UrCOXR12TlAnBAyKhAdHvPUg4pIn6AAYQc1ebG8QC+LXfD66XHU2HP7yKQlKhGODWu1gCTY/g7wCAaendNyltrRCQOIAERjCc/ejV1V4H3dp2ES4jU1vVJpXxpogoHSEE7oOEIp9G+/3c1OkArcpMDfAIqL6EhVS6JOAAAAABJRU5ErkJggg==") no-repeat center center; border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; opacity: .99; animation: quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; transform-origin: 50% 50%; }
.quick-alo-phone .quick-alo-green .quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle, .quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle { background-color: #ff0101; }
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% { -moz-transform: rotate(0) scale(.5) skew(1deg); opacity: .1; -moz-opacity: .1; -webkit-opacity: .1; -o-opacity: .1 }
30% { -moz-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .5; -moz-opacity: .5; -webkit-opacity: .5; -o-opacity: .5 }
100% { -moz-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); opacity: .6; -moz-opacity: .6; -webkit-opacity: .6; -o-opacity: .1 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(.5) skew(1deg); -webkit-opacity: .1 }
30% { -webkit-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); -webkit-opacity: .5 }
100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); -webkit-opacity: .1 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% { -o-transform: rotate(0) kscale(.5) skew(1deg); -o-opacity: .1 }
30% { -o-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); -o-opacity: .5 }
100% { -o-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); -o-opacity: .1 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% { -moz-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
50% { -moz-transform: rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg); opacity: .2 }
100% { -moz-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
50% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); opacity: .2 }
100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% { -o-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
50% { -o-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); opacity: .2 }
100% { -o-transform: rotate(0) scale(.7) skew(1deg); opacity: .2 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% { transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
10% { -moz-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
20% { -moz-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
30% { -moz-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
40% { -moz-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
50% { -moz-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
100% { -moz-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
10% { -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
20% { -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
30% { -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
40% { -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
50% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% { -o-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
10% { -o-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
20% { -o-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
30% { -o-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg) }
40% { -o-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg) }
50% { -o-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
100% { -o-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg) }
}
</style>
<div class="phone1">
 <a href="tel:0999 999 999">
  <div class="number"> 0999 999 999 </div>
  <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
  <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
  <div class="quick-alo-ph-img-circle"> </div>
 </a>
</div>

Lưu ý: Bạn nhớ thay số điện thoại 0999 999 999 thành số điện thoại của bạn.

2. Nút call gọi ngay chỉ hiển thị cả icon mobile.

Thêm nút call gọi ngay trên website, blogspot

Cách làm tương tự như trên bạn có thể chèn đoạn code sau vào mục tiện ích Javacript/HTML trong template blogspot bất động sản của bạn hoặc mẫu themes wordpress của bạn.

<style>
/* HOTLINE */
.phonering-alo-phone {position:fixed;visibility:hidden;background-color:transparent;width:200px;height:200px;
 cursor:pointer;z-index:200000!important;right:150px;bottom:-50px;left:-50px;display:block;
 -webkit-backface-visibility:hidden;
 -webkit-transform:translateZ(0);
 transition:visibility .5s;
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-show {visibility:visible}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-static {opacity:.6}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover,.phonering-alo-phone:hover {opacity:1}
.phonering-alo-ph-circle {width:160px;height:160px;top:20px;left:20px;position:absolute;
 background-color:transparent;border-radius:100%;border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 opacity:.1;
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-circle {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-circle {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-circle {
  border-color:#00aff2;
  opacity:.5
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-circle {
  border-color:#272d6b;
  opacity:.5
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-circle {
  border-color:#00aff2;
  opacity:.5
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-circle {
  border-color:#ccc;
  opacity:.5
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-circle {
  border-color:#75eb50;
  opacity:.5
}
.phonering-alo-ph-circle-fill {width:100px;height:100px;top:50px;left:50px;position:absolute;background-color:#000;
 border-radius:100%;border:2px solid transparent;
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-circle-fill {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-circle-fill {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;
  opacity:0!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
  background-color:rgba(39,45,107,0.5);
  opacity:.75!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
  background-color:rgba(39,45,107,0.5);
  opacity:.75!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-circle-fill {
  background-color:rgba(0,175,242,0.5);
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
  background-color:rgba(204,204,204,0.5);
  opacity:.75!important
}
.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-circle-fill {
  background-color:rgba(117,235,80,0.5);
  opacity:.75!important
}
.phonering-alo-ph-img-circle {
  width:60px;
  height:60px;
  top:70px;
  left:70px;
  position:absolute;
  background:rgba(30,30,30,0.1) url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyCAYAAAAeP4ixAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAABNmlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarY6xSsNQFEDPi6LiUCsEcXB4kygotupgxqQtRRCs1SHJ1qShSmkSXl7VfoSjWwcXd7/AyVFwUPwC/0Bx6uAQIYODCJ7p3MPlcsGo2HWnYZRhEGvVbjrS9Xw5+8QMUwDQCbPUbrUOAOIkjvjB5ysC4HnTrjsN/sZ8mCoNTIDtbpSFICpA/0KnGsQYMIN+qkHcAaY6addAPAClXu4vQCnI/Q0oKdfzQXwAZs/1fDDmADPIfQUwdXSpAWpJOlJnvVMtq5ZlSbubBJE8HmU6GmRyPw4TlSaqo6MukP8HwGK+2G46cq1qWXvr/DOu58vc3o8QgFh6LFpBOFTn3yqMnd/n4sZ4GQ5vYXpStN0ruNmAheuirVahvAX34y/Axk/96FpPYgAAACBjSFJNAAB6JQAAgIMAAPn/AACA6AAAUggAARVYAAA6lwAAF2/XWh+QAAAB/ElEQVR42uya7W3CMBCG31QM4A1aNggTlG6QbpBMkHYC1AloJ4BOABuEDcgGtBOETnD9c1ERCH/lwxeaV8oPFGP86Hy+DxMREW5Bd7gRjSDSNGn4/RiAOvm8C0ZCRD5PSkQVXSr1nK/xE3mcWimA1ZV3JYBZCIO4giQANoYxMwYS6+xKY4lT5dJPreWZY+uspqSCKPYN27GJVBDXheVSQe494ksiEWTuMXcu1dld9SARxDX1OAJ4lgjy4zDnFsC076A4adEiRwAZg4hOUSpNoCsBPDGM+HqkNGynYBCuILuWj+dgWysGsNe8nwL4GsrW0m2fxZBq9rW0rNcX5MOQ9eZD8JFahcG5g/iKT671alGAYQggpYWvpEPYWrU/HDTOfeRIX0q2SL3QN4tGhZJukVobQyXYWw7WtLDKDIuM+ZSzscyCE9PCy5IttCvnZNaeiGLNHKuz8ZVh/MXTVu/1xQKmIqLEAuJ0fNo3iG5B51oSkeKnsBi/4bG9gYB/lCytU5G9DryFW+3Gm+JLwU7ehbJrwTjq4DJU8bHcVbEV9dXXqqP6uqO5e2/QZRYJpqu2IUAA4B3tXvx8hgKp05QZW6dJqrLTNkB6vrRURLRwPHqtYgkC3cLWQAcDQGGKH13FER/NATzi786+BPDNjm1dMkfjn2pGkBHkf4D8DgBJDuDHx9BN+gAAAABJRU5ErkJggg==) no-repeat center center;
  border-radius:100%;
  border:2px solid transparent;
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
  animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
  -webkit-transform-origin:50% 50%;
  -ms-transform-origin:50% 50%;
  transform-origin:50% 50%
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-img-circle {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-img-circle {
  -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 0 infinite ease-in-out!important;
  animation:phonering-alo-circle-img-anim 0 infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
  background-color:#00aff2;
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
  background-color:#272d6b;
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-img-circle {
  background-color:#00aff2;
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
  background-color:#ccc;
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-img-circle {
  background-color:#75eb50
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
    -webkit-opacity:.1
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    -webkit-opacity:.5
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    -webkit-opacity:.1
  }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  10% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  20% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  40% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
    opacity:.1
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.5
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    opacity:.1
  }
}

@keyframes phonering-alo-circle-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
    opacity:.1
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.5
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    opacity:.1
  }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }
}

@keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
    opacity:.2
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
    opacity:.2
  }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  10% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  20% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  40% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }
}

@keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
  0% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  10% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  20% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  30% {
    -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  40% {
    -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
  }

  50% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }

  100% {
    -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
        transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
  }
}
</style>
<div class="hotline">
  <div id="phonering-alo-phoneIcon" class="phonering-alo-phone phonering-alo-green phonering-alo-show">
    <div class="phonering-alo-ph-circle"></div>
    <div class="phonering-alo-ph-circle-fill"></div>
    <div class="phonering-alo-ph-img-circle">
      <a class="pps-btn-img " title="Liên hệ" href="tel:0988227905"> <img src="https://3.bp.blogspot.com/-jipOkVbgvtk/WPd_CdNwOoI/AAAAAAAAEn0/iYoBqhrSHWgSGDOiEvvEzTYa-khhJt9NACLcB/s1600/v8TniL3.png" alt="Liên hệ" width="50" class="img-responsive"/> </a>
    </div>
  </div>
</div>

 

Lưu ý: Bạn nhớ thay số điện thoại 0988 227 905 thành số điện thoại của bạn.

Chúng tôi sẽ còn cập nhật nút call gọi ngay cho blogspot, website các kiểu hiển thị đẹp và dễ nhìn trong thời gian tới, chúc các bạn thành công.

 

[mailpoet_form id="1"]

Share this post


0988227905