HTTPS là gì?

HTTPS (Giao thức truyền siêu văn bản an toàn) là giao thức truyền trên internet bảo vệ dữ liệu toàn vẹn và bảo mật giữa máy tính của người dùng và trang web. Người dùng mong đợi trải nghiệm trực tuyến bảo mật và riêng tư khi sử dụng một trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng HTTPS để bảo vệ kết nối của người dùng với trang web của bạn, bất kể nội dung gì trên trang web.

Dữ liệu được gửi bằng cách sử dụng HTTPS được bảo mật qua giao thức Bảo mật lớp truyền tải (TLS), cung cấp ba lớp bảo vệ chính:

 1. Mã hóa—mã hóa dữ liệu được trao đổi để bảo mật nó khỏi những người nghe lén. Điều đó nghĩa là trong lúc người dùng duyệt trang web, không ai có thể “lắng nghe” các cuộc hội thoại của họ, theo dõi hoạt động của họ trên nhiều trang hay đánh cắp thông tin của họ.
 2. Toàn vẹn dữ liệu—không thể sửa đổi hay làm hỏng dữ liệu trong lúc truyền, cho dù cố ý hay theo cách khác, mà không bị phát hiện.
 3. Xác thực—chứng minh rằng người dùng của bạn đang giao tiếp với trang web chủ định của họ. Giao thức này bảo vệ chống lại tấn công trung gian và xây dựng niềm tin của người dùng, điều này dẫn đến các lợi ích khác về mặt kinh doanh.

Nếu muốn khách truy cập truy cập vào blog của mình qua HTTPS, bạn có thể bật HTTPS và chuyển hướng HTTPS.

Có ba lợi ích chính khi sử dụng HTTPS thay vì HTTP để truy cập blog của bạn:

 • Giúp đảm bảo rằng khách truy cập của bạn mở đúng trang web và không bị chuyển hướng đến một trang web độc hại.
 • Giúp phát hiện xem có kẻ tấn công nào đang cố gắng thay đổi mọi dữ liệu do Blogger gửi cho khách truy cập hay không.
 • Bổ sung các biện pháp bảo mật khiến việc người khác nghe các cuộc trò chuyện, theo dõi hoạt động hay đánh cắp thông tin của khách truy cập trở nên khó khăn hơn.

Cách bật HTTPS cho blog miền tùy chỉnh của bạn:

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Chọn blog để cập nhật.
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt tiếp đến Cơ bản.
 5. Ở bên phải, trong phần “HTTPS” và “Tính sẵn dùng của HTTPS”, hãy chọn .

Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng miền tùy chỉnh cho blog, HTTPS sẽ tự động được bật cho blog của bạn và cài đặt HTTPS sẽ bị ẩn.

Bật tính năng chuyển hướng HTTPS

Khi bạn bật tính năng chuyển hướng HTTPS, khách truy cập sẽ luôn truy cập vào phiên bản blog đã mã hóa của bạn tại https://<your-blog>.blogspot.com .

 1. Đăng nhập vào Blogger.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Chọn blog để cập nhật.
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt tiếp đến Cơ bản.
 5. Ở bên phải, trong phần “HTTPS” và “Chuyển hướng HTTPS” hãy chọn .

Khắc phục lỗi nội dung hỗn hợp trên blog của bạn

Nếu lỗi chỉ xuất hiện trên một trang

Điều này có thể có nghĩa là nội dung hỗn hợp ở trong nguồn của một trong những trang hoặc bài đăng của bạn.

 1. Trên trang tổng quan của blog, nhấp vào Bài đăng hoặc Trang.
 2. Sử dụng danh sách địa chỉ blog bạn đã tạo khi kiểm tra nội dung hỗn hợp. Tìm bài đăng hoặc trang và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào HTML.
 4. Ở đầu trình duyệt của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ThêmThêmtiếp đến Tìm…
 5. Tìm kiếm “ http:// ”.
 6. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ URL HTTP nào bên trong các thuộc tính thẻ HTML (cụ thể trong các thẻ <img>, <video>, <audio>, <script> hoặc <link> ), hãy đổi “ http:// ” thành “ https:// “.
 7. Xác minh xem mỗi URL có khả dụng qua HTTPS không bằng cách đặt URL đó vào cửa sổ mới trong trình duyệt của bạn. Nếu liên kết HTTP và HTTPS trả về cùng một kết quả thì mọi thứ đều hoạt động.
 8. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn hoặc nhấp vào Xuất bản, Lưu hoặc Cập nhật. Nếu nội dung có bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ thấy các lỗi đó trên màn hình trình chỉnh sửa và bài đăng hoặc trang sẽ không được lưu.
 9. Kiểm tra lại nội dung hỗn hợp trên blog của bạn để xác minh rằng lỗi không còn tồn tại.

Nếu vẫn có lỗi, điều này có thể do một trong số các tiện ích trên blog của bạn gây ra. Hãy xóa các tiện ích không phải của Google, kiểm tra nội dung hỗn hợp trên blog của bạn và lần lượt thêm lại từng tiện ích để xác định tiện ích nào chứa nội dung hỗn hợp.

Để khắc phục sự cố với nội dung hỗn hợp do tiện ích gây ra:

 1. Kiểm tra nguồn hoặc đánh dấu tiện ích, nếu khả dụng.
 2. Xóa tiện ích khỏi blog của bạn.

Tham khảo: support.google.com

[mailpoet_form id="1"]

Share this post


0988227905