Tag - Bảo mật

Bảo mật website wordpress thay đổi tiền tố Prefix_ Trong Database WordPress

Cơ sở dữ liệu WordPress giống như một bộ não cho toàn bộ trang web WordPress của bạn bởi vì mọi thông tin được lưu trữ trong đó, do đó database trở thành mục tiêu yêu thích của hacker. Người gửi spam và tin tặc chạy các mã tự [...]

Read more...